top of page

KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN İCRA TAKİBİ

Bir çekin karşılıksız çıkması yada verilen bononun (senet) vadesi gelmesine rağmen ödenmemesi halinde neler yapılabilir?


İcra İflas Kanunu alacağın niteliğine göre değişen hükümler içerir. Adi bir alacağa uygulanan hükümler ve süreç ile çek ve bono gibi kambiyo senetlerine uygulanacak hükümler farklıdır.


Çekinizi ibraz süresi içerisinde bankaya tarafınıza ödenmek üzere ibraz etmelisiniz. Burada ilk önemli husus bunu hangi sürede yapmanız gerektiğidir. İbraz süresi; düzenlenme yeri ile ibraz yerine göre değişmektedir. Düzenlendiği yerde ödenecekse süre 10 gün, düzenlendiği yerden başka bir yerde ödenecekse süre bir aydır. Bu süre keşide gününden sonra ki gün başlamak üzere hesap edilir. İbraz süresinin son günü, tatil gününe denk gelirse, bu tarihten sonraki ilk iş günü ibraz süresinin son günü olur.


Çekinizi ibraz etmenize rağmen karşılığı bulunmuyorsa bile banka 1.600,00-TL ödemekle yükümlüdür. Karşılığı bulunmayan çek üzerine, banka tarafından “karşılıksızdır” yada “ödenmemiştir” yazılmalıdır. Bu çekin tahsili için zamanaşımı üç yıldır. Ancak, alacağa en hızlı şekilde ulaşmak için derhal bir avukat vasıtasıyla icra dairesine, keşideciye çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı yaptırımlarının uygulanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat edilmelidir.


Bono (senet) ile ilgili ise , öncelikle bir bono düzenlenirken bazı hususlara dikkat edilmelidir. Öncelikle bono metninde mutlaka emre yazılı senet yada emre muharrer senet sözcükleri bulunmalıdır. İkinci olarak senet kayıtsız şartsız belirli bir para ödeme vaadi içermelidir. Bono, kime ödenecekse onun adı, keşidecinin imzası, düzenleme tarihi, düzenleme yeri, ödeme yeri gibi unsurları da taşımalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus bir şirketi yani tüze3l kişiyi temsilen verilen bonoların gerçek temsilciler tarafından imza edildiğinden emin olunmalıdır. Diğer husus ise senet üzerinde iki farklı vade tarihi olması senedi geçersiz hale getirecektir.


Bono’nun (senet) vadesinin dolmasıyla üç yıl içerisinde kambiyo vasfı korunmuş olup icra dairesine başvurabilirsiniz. Üç yıl sonunda ise elinizde ki senet Yargıtay Kararlarına göre adi bir senet vasfında dahi sayılmayacaktır.

59 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


bottom of page