top of page

İMAR BARIŞI NEDİR ? KİMLER BAŞVURABİLİR ?

İmar Barışı; imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların imar sorunlarının çözülmesidir.

İmar Barışı 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

İmar Barışı başvuruları e - Devlet üzerinden yapılabilmektedir. 

Yapı Kayıt Belgesi; İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.
İmar Barışı sürecinde ödenecek olan Yapı Kayıt Belgesi bedeli; arsa emlak  değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3 ü, ticarette %5 i olacak şekilde belirlenir.

Başvuru yapıldığı takdirde Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.

Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.


İMAR BARIŞI KAPSAMINDA KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ OLACAK MI?


İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir.

Yapı Kayıt Belgesi aldıktan sonra maliklerin tamamının muvafakatı ile tapuya müracaat edilerek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır. Bu yüzden Yapı Kayıt Belgesi müracaatında yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir.

İmar Barışı için müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

İmar Barışından önce İmar Kanunu’na göre alınmış Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

DİKKAT !

Müracaatta yapıya ilişkin bilgilerin doğru girilmesi gerekmektedir. Tapuda işlem yapılırken yapının mevcut durumunu gösteren proje istenecek ve bu projenin Yapı Kayıt Belgesindeki bilgilerle uyumlu olması aranacaktır.

E-Devlet Uygulaması Üzerinden Yapılacak Müracaatta Gereken Bilgiler

1) E-devlet şifresi

2) Geçerli bir cep telefonu numarası

3) Geçerli bir e-posta adresi

4) Beyan edilecek yapının adresi

5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2)

7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı

8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.)

9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2)

10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi

12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.  (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)

159 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page