top of page

BOŞANMA DAVALARINA GENEL BİR BAKIŞ

Evlilik birliğinin eşlerden biri yada her ikisinin birlikte sona erdirdiği hukuki süreç olarak tanımlayabileceğimiz boşanma temel olarak anlaşmalı yada çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılabilir.Anlaşmalı boşanma; Medeni Kanunumuzun ilgili maddesine göre evlilik birliği en az bir yıl sürmüş ise tarafların birlikte başvurmaları halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılarak, boşanmaya hükmedilir. Burada dikkat edilmesi gereken hazırlanacak protokolde varsa çocukların velayeti ve boşanmanın mali sonuçlarının belirtilmesidir.


Çekişmeli boşanma davaları ise; kanunda sayılan zina, hayata kast ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin sarsılması (şiddetli geçimsizlik) sebepleri ileri sürülerek tarafların tek başlarına mahkemeden boşanma talep ettiği durumlardır.


Zina sebebiyle açılacak boşanma davasında öğrenme tarihinden itibaren 6 ay her halde ise 5 yıllık süre içinde dava açılmalıdır.


Terk sebebiyle açılacak boşanma davasından önce mahkeme yada noter marifeti ile ihtar çekilebilir. Yine burada terk üzerinden 6 aylık sürenin geçmesinden yada ihtarın sonuçsuz kalmasından sonra dava açılabilir.


Boşanma davası reddi halinde, kararın kesinleşmesinden 3 yıl geçmesine rağmen evlilik birliği yeniden kurulamamışsa eşlerden birinin istemi üzerine açılacak davada boşanmaya karar verilir.

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.25 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page